Directeur bouweconomie

Ir. P.L.M. van der Zanden (Peter)

Mijn liefde voor het adviseurs vak is ontstaan door het effect, een toegevoegde waarde zijn. Dit is iets wat ik altijd nastreef, zowel op zakelijk vlak, maar ook prive, bij mijn vrouw en kinderen Erica, Willem en Loes. Een positieve bijdrage leveren geeft veel genoegdoening.

De bouwmarkt is momenteel sterk aan verandering onderhevig. Rationalisatie is wat de boventoon voert. Overbodige smuk komt te vervallen, er wordt gezocht naar andere systemen, andere markten, andere benadering. Analyse van situatie, probleemoplossend bezig zijn, dit zijn kernwoorden die bij me passen en ook zeker in deze tijd van toegevoegde waarde zijn en mede het doel “rationalisatie” vormgeven.

Toen zich in 2013 de situatie voordeed om samen met Hank Puur Bouwadvies te starten twijfelde ik niet. Een gelijke inborst, passie voor het vak en manier van werken waardoor we goed bij elkaar passen. Qua achtergrond, kennis en ervaring zijn we complementair. Hierdoor zijn we breed inzetbaar in de markt.

Eerst rekenen dan tekenen. Dit is zeer zeker mijn motto. Bepaal aan de voorzijde je haalbare doelen. Steek daar je tijd/geld/energie in om vervolgens de uitwerking ter hand te nemen. Rekenen blijft een mooi vak zeker in een aanvangsfase van een ontwikkeling. Rekenen abstract? Nee hoor. Iedere keuze van een getal is een uitkomst van een analyse op basis waarvan wordt gekozen voor dit getal. Dat maakt het vak ook zo mooi.

+31 6 207 178 96   v-card

Directeur projectmanagement

H.P.H. Hagelaar (Hank)

Ik ben geboren en getogen in Helmond, nu wonend in de wijk Brouwhuis ben ik Helmond nog steeds trouw. Ik woon daar samen met mijn vrouw Jolanda en hebben 3 kinderen, 2 prachtige meiden; Manon en Merel, en een stoere knul Pepijn.

Even in vogelvlucht de opleidingen die ik heb gevolgd. Na de algemene opleiding aan de Mavo heb ik de bouwtechnische kant gekozen. Deze is gevolgd aan de MTS. Daarna gestudeerd aan de Hogeschool Eindhoven, opleiding Bedrijfskader. Na de militaire dienstplicht, die vervuld moest worden, mijn werkende carrière opgestart. Verschillende architecten- en ingenieursbureaus zijn mijn werkgever geweest. Naast dit werkende leven ben ik blijven studeren en heb ik mijn technische kennis vergroot met bouwkundige opleidingen aan HTI te Amsterdam.

Voor mij was de tijd rijp om samen met mijn compagnon Peter van der Zanden, Puur Bouwadvies op te starten. Samen in de weer zijn om voor de opdrachtgevers het beste en dus ook het meest efficiënte resultaat te krijgen. Vooral de interactie tussen partijen spreekt mij erg aan. Krijg en hou de neuzen de zelfde kant op, ook al zijn alle belangen verschillend. Met als specialisme de bouwtechnische kennis van het proces gecombineerd met project management, sta ik opdrachtgevers graag ter zijde.

+31 6 126 822 30   v-card